Zpracování plastů

Odborné zaměření

 • Výrobní procesy zpracování plastů ve vztahu k jejich výsledné kvalitě a jakosti z hlediska materiálu, procesních parametrů, konstrukce dílu a forem.
 • Analýza teplotně-napěťových dějů při vstřikování plastových dílů ve vztahu ke struktuře materiálu, rozměrové a tvarové přesnosti dílů a jejich vlastnostem.
 • Nekonvenční technologie vstřikování polymerů: PIM, MuCell, 2K, vstřikování silikonů.
 • Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností polymerních kompozitů na bázi přírodních i anorganických plniv a nanoplniv.
 • Kompozity a nanokompozity s biodegradabilní polymerní matricí.
 • Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby Integrovaného záchranného systému.
 • Konstrukce forem a plastových dílů.
 • Numerické modelování procesů zpracování plastů (vstřikování, tvarování, vyfukování).

Významné výsledky VaV

Komerčně využité patenty:

 • Ochranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvorem [patent]. Udělen dne 23. 12. 2015 pod číslem 305677. Prodán firmě NANOLOGIX SE.
 • Kompozit s termoplastickou polyolefinickou matricí a vlákny kokosu pro extruzní procesy [užitný vzor]. Udělen dne 11. 2. 2013 pod číslem 24915. Prodán firmě Henniges Hranice s.r.o.

Evropské patenty:

 • Composite with synthetic polymeric matrix and celulose in the form of natural fibre filler [Evropský patent]. Udělen dne 28. 6. 2017 pod číslem EP 2882805.
 • Composite with polyolefinic thermoplastic matrix and fibers of coconut for extrusion processes [Evropský patent]. Udělen dne 27. 7. 2016 pod číslem EP 3046954.

Ostatní patenty:

 • Polymerní kompozit s částicovým plnivem rostlinného původu [patent]. Udělen dne 10. 4. 2019 pod číslem 307809.
 • Biokompozit s PLA matricí a vlákny banánovníku [patent]. Udělen dne 12. 7. 2017 pod číslem 306879.
 • Vstřikovací forma k výrobě vzorků pro zkoušky expandovaných materiálů [patent]. Udělen dne 23. 2. 2017 pod číslem 306621.
 • Hybridní kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí, vlákny konopí a skleněnými dutými kuličkami [patent]. Udělen dne 22. 11. 2017 pod číslem 307081.
 • Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí [patent]. Udělen dne 12. 7. 2017 pod číslem 306882.
 • Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny [patent]. Udělen dne 22. 11. 2017 pod číslem 307078.
 • Geometrie styčné plochy tvrdé komponenty plastových vstřikovaných bikomponentních výrobků [patent]. Udělen dne 23. 12. 2015 pod číslem 305676.
 • Rovinný filtr s tvarově nestabilním filtračním materiálem obsahujícím vrstvu nanovláken [patent]. Udělen dne 23. 12. 2015 pod číslem 305678.
 • Zařízení pro peletizaci extrudovaného válcového polotovaru [patent]. Udělen dne 11. 4. 2012 pod číslem 303196.
 • Vstřikovací forma pro vstřikování plastů s použitím podtlaku nebo přetlaku ve tvarové dutině vstřikovací formy [patent]. Udělen dne 13. 12. 2010 pod číslem 302273.

Průmyslové vzory:

 • Anti-dust filters [průmyslový vzor]. Zapsán dne 11. 11. 2013 pod číslem 002332650-0001.
 • Anti-dust filters [průmyslový vzor]. Zapsán dne 11. 11. 2013 pod číslem 002332650-0002.
 • Hračka hrošíka [průmyslový vzor]. Zapsán dne 25. 4. 2013 pod číslem 35582

VaV projekty

 • OP VVV: Excelentní výzkum; Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843 „Hybridní materiály pro hierarchické struktury"
  Výzkumný program 2: Kompozitní materiály a struktury
  Výzkumná aktivita: Kompozity a nanokompozity s biodegradabilní matricí
  Období: 2018-2022
 • VI20172020052 "Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS"
  Spolupráce s Clean – air s.r.o. a Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
  Období: 2017-2020
 • TH02020424 "Implementace pokročilých plniv do výroby extrudovaných kompozitních profilů využívaných progresivními aditivními technologiemi v oblasti 3D tisku"
  Spolupráce s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Zemědělským družstvem Haňovice
  Období: 2017-2019
 • SGS 21284 "Výzkum a vývoj pro inovace materiálů a výrobních technologií s aplikačním potenciálem ve strojírenství"
  Období: 2019-2021
 • SGS 21284 "Pokročilé biokompozitní materiály založené na nanostrukturovaných vrstvách a závojích"
  Období: 2019
 • SGS 21225 "Výzkum aplikačního využití tvarových vložek vyráběných technologií 3D tisku v konstrukci forem pro vstřikování plastů"
  Období: 2018-2020
 • SGS 21180 "Výzkum obnovitelných a biodegradabilních „zelených“ kompozitů na bázi nanokrystalů celulózy
  Období: 2017-2018
 • SGS 21122 "Výzkum fyzikálních, tepelných a technologických veličin pro aplikaci výrobních technologií"
  Období: 2016-2018
 • TA04011009 "Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností lehkých polymerních kompozitů pro stavbu karoserie"
  Spolupráce s Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
  Období: 2014-2017
 • TA03010492 "Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů"
  Spolupráce s KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. a GDK s.r.o.
  Období: 2013-2015
 • SGS 21005 "Výzkum vlivu procesních veličin na kvalitu výsledných produktů technologických procesů"
  Grant SGS
  Období: 2013-2015
 • VG20122014078 "Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska"
  Spolupráce s Nanovia s.r.o.
  Období: 2012-2014
 • TA01010946 "Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností polymerních materiálů s přírodními plnivy a nanoplnivy na bázi syntetických a PLA matric"
  Spolupráce s Magna Exteriors Interiors (Bohemia) s.r.o.
  Období: 2011-2013
 • SGS 2822 "Výzkum, vývoj, aplikace a inovace technologických procesů"
  Grant SGS
  Období: 2010-2012
 • GP101/09/P369 "Virtiální zastříkávání textilií"
  Post-doc grant
  Období: 2009-2011
 • MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem"
  Výzkumný záměr
  Období: 2005-2011
 • MSM 242100002 "Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů při výrobě různými technologickými procesy"
  Výzkumný záměr
  Období: 1999-2004

Vyučované předměty se zaměřením na zpracování plastů

 • Technologie II. (tváření kovů a plastů) - BSP
 • Technologie plastů 1
 • Technologie plastů 2
 • Vady plastových dílů
 • Polymery 1
 • Polymery 2
 • Experimentální metody hodnocení plastů a kompozitů
 • Stroje pro zpracování plastů
 • Aditivní technologie
 • Konstrukce a dimenzování plastových dílů
 • Výpočty plastových a kompozitních dílů
 • Simulace procesů zpracování plastů
 • Formy pro zpracování plastů
Pokud Vás zajímají témata bakalářských prací z oblasti zpracování plastů a jejich kompozitů, kliknětě zde:

Laboratorní zázemí

 • Laboratoř zpracování plastů (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř zkoušení plastů (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř stárnutí a biodegradace plastů (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř simulací technologických procesů (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř přístrojových chemických analýz (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)
 • Laboratoř prototypových technologií a procesů (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)
 • Laboratoř progresivních průmyslových technologií (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)

 

Zpracovávám...