Projekty MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky / Czechinvest / Evropský fond pro regionální rozvoj - poskytovatel

FV40127 "Plazmově-nitridační zvyšování užitných vlastností svarů a dílů vytvořených pomocí aditivních technologií"
řešitel: Ing. Zdeněk Joska, Ph.D. (JIMALU s.r.o.)
spoluřešitel: Ing. Martin Švec, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 3,5 roku (2019-2022)
 
FV40144 "Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů"
řešitel: Ing. Tomáš Zvolánek (NEUFE s.r.o.)
spoluřešitel: Ing. Iva Nováková, Ph.D. (TU v Liberci)
spoluřešitel: doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D. (ČZU v Praze)
doba řešení: 3,5 roku (2019-2022)
 
FV10709 "Numerická simulace svařování a predikce životnosti svařovaných konstrukcí v oblasti pozemní dopravy, ocelových konstrukcí a energetiky – vysokocyklová, nízkocyklová a teplotní únava, horké trhliny"
řešitel: Ing. Marek Slováček, Ph.D. (MECAS ESI s.r.o.)
spoluřešitel: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2016-2018)
 
FV10510 " Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent"
řešitel: Ing. David Beran, IWE (Siemens s.r.o.)
spoluřešitel: Ing. Marek Slováček, Ph.D. (MECAS ESI s.r.o.)
spoluřešitel: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 2 roky (2016-2017)
 
OP PI: 4.2 PT03/159 „Zřízení vývojového centra inovačních technologií“
řešitel projektu: KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 2 roky (2011-2012)
 
OP PI: 4.2 PT03/095 „Rozšíření vývojového centra pekárny“
řešitel projektu: Pekárna Šumava s.r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 2 roky (2011-2012)
 
OP PI: 4.1 IN04/123 „Inovace řízení procesu kynutí bez přídavných emulgátorů“
řešitel projektu: Pekárna Šumava s.r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 2 roky (2011-2012)
 
OP PI: 4.1 IN04/186 „Inovace pevnostních dílů automobilů pro technologii tváření za studena“
řešitel projektu: Magna Cartech spol. s r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 3 roky (2010-2013)
 
OP PI: 4.1 IN04/181 „Aplikace modifikovaných typů polymerů pro technologii vstřikování technických dílů“
řešitel projektu: Plastkon product s.r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 3 roky (2010-2012)
 
OP PI: 4.2 PT03/096 „Podpora vývojových aktivit v oblasti technologie extruzního vyfukování“
řešitel projektu: GDK spol. s r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 3 roky (2010-2012)
 
OP PI: 4.1 IN04/047 „Inovace formovacích směsí“
řešitel projektu: UNITHERM s.r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 2 roky (2010-2011)
 
OP PI: 4.1 IN03/182 „Zvýšení efektivnosti výrobního procesu při aplikaci vysokopevnostních materiálů“
řešitel projektu: Magna Cartech spol. sr.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 3 roky (2009-2012)
 
OP PI: 4.1 IN03/103 „Zavedení inovace samozavlažovacího systému při využití upravených materiálů do výrobního sortimentu“
řešitel projektu: Plastkon product s.r.o.
spoluřešitel projektu: Katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 3 roky (2009-2011)
 
OP PI: 4.1 IN03/053 „Inovace systému řízení technologie extruzního vyfukování“
řešitel projektu: GDK spol. s r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO - CzechInvest
doba řešení: 3 roky (2009-2011)
 
OP PI: 4.1 IN03/060 „Inovace přípravy AL slitiny a jejího dalšího zpracování“
řešitel projektu: UNITHERM s.r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 2 roky (2009-2010)
 
OP PI: 4.1 IN01/229 „Aplikace výzkumu - Zavedení nového typu vyfukovacího stroje do sériové výroby“
řešitel projektu: GDK spol. s r.o.
spoluřešitel projektu: katedra strojírenské technologie
poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
doba řešení: 3 roky (2008-2010)
 

Zpracovávám...