Specializované praktické školení vstřikování plastů

Simulace procesu vstřikování plastů

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro konstruktéry plastových dílů, forem i technologické pracovníky
 • Doporučený rozsah: 1 den (6 hodin)
 • Lektor: Pavel Brdlík
 • Doporučené místo konání: TU v Liberci (Laboratoř CAD/CAM - možnost analyzovat vlastní díly)
Obsah:
Rozbor problematiky plnění (toku taveniny formou) - analyzování vtokového systému (typ, poloha a dimenzování jednotlivých částí), analyzování konstrukčního návrhu dílů. Rozbor problematiky chlazení – možnosti návrhu, optimalizace temperančních okruhů. Rozbor problematiky celkových deformací dílů, příčiny deformací. Analýza vad (propadliny, studené spoje, atd.). Ukázka vhodných i nevhodných řešení.

Technologie vstřikování plastových dílů

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro výrobní (mistry, seřizovače, technology) i nevýrobní pracovníky oddělení kvality a nákupu
 • Doporučený rozsah: 2 dny (6 + 6 hodin)
 • Lektor: Jiří Habr
 • Doporučené místo konání: TU v Liberci (s možností praktické ukázky vstřikování a rozboru technologických parametrů) nebo u zákazníka
Obsah:
Detailní rozbor technologie vstřikování. Vliv technologických parametrů na kvalitu výstřiků - praktikum v laboratořích. Konstrukce a funkce vstřikovacích strojů. Vstřikovací jednotka – konstrukce, čištění, opotřebení. Uzavírací jednotka – konstrukce, nastavení. Výměna forem. Rozjezd výroby. Nastavení jednotlivých technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu dílu. Optimalizace procesu. Nekonvenční technologie vstřikování plastů (MuCell, vstřikování s nadouvadly, LSR, PIM, apod). Vstřikování kompozitních materiálů. Příprava materiálu – sušení. Přípravné technologie a dokončovací technologie.

Technologie MuCell

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro seřizovače a výrobní technology
 • Doporučený rozsah: 1 den (6 hodin)
 • Lektor: Jiří Habr
 • Doporučené místo konání: U zákazníka nebo na TU v Liberci. V případě konání na TU v Liberci je součástí kurzu praktická ukázka mikrobuněčného vstřikování (rozbor technologických parametrů) v laboratořích.
Obsah:
Princip a podstata technologie MuCell. Technologické strojní vybavení. Vlastnosti dílů – přínosy a nedostatky technologie. Vysvětlení základních pojmů. Procesní veličiny a jejich nastavení. Rozjezd výroby a následná optimalizace. Typické technologické komplikace a jejich eliminace. Typické vady dílů a jejich odstranění. Ukázky konkrétních aplikací.
 

Zpracovávám...