Specializované školení v oblasti kvality a vlastností plastů

Vlastnosti plastů a hodnocení kvality plastových dílů

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro pracovníky oddělení kvality a oddělení nákupu
 • Doporučený rozsah: 2 dny (6 + 6 hodin)
 • Lektor: Luboš Běhálek, Jiří Habr
 • Doporučené místo konání: TU v Liberci (praktické ukázky experimentálního měření)

Obsah:
Charakteristika plastů, jejich složení, struktura a vlastnosti. Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů. Viskoelastické chování plastů, kríp a relaxace napětí. Vstupní kontrola materiálu, měření indexu toku taveniny, stanovení množství plniva a zbytkové vlhkosti materiálu. Využití tokových vlastností tavenin plastů v oblasti vstupní a výstupní kontroly plastů, resp. plastových dílů. Analýza kvality plastových dílů optickou mikroskopií a termickou analýzou. Hodnocení fyzikálních, mechanických a tepelných vlastností plastů v souladu s materiálovou specifikací. Praktické příklady hodnocení kvality plastových dílů na dodaných dílech zákazníka, případně ukázka případových studií z průmyslové praxe.

Vady a neshody vstřikovaných dílů z plastů

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro pracovníky oddělení kvality a výrobní technologie
 • Doporučený rozsah: 2 dny (6 + 6 hodin)
 • Lektor: Luboš Běhálek, Jiří Habr
 • Doporučené místo konání: TU v Liberci (praktické ukázky experimentálního měření)

Obsah:
Úvod do plastů ve vztahu k základním strukturním a technologickým parametrům ovlivňující kvalitu a vlastnosti plastových dílů. Technologie vstřikování – vliv procesu, konstrukce dílu, stroje a nástroje na kvalitu výstřiků. Vnější vady plastových dílů: fyzikální příčiny, možnosti eliminace. Praktické ukázky v lisovně plastů. Vnitřní vady plastových dílů: fyzikální příčiny, možnosti detekce a eliminace. Praktické příklady identifikace materiálu, strukturní analýzy optickou mikroskopií, vnitřní napjatosti materiálu, analýza možné degradace, kontaminace materiálu, hodnocení struktury materiálu v důsledku rozdílných technologických podmínek jeho zpracování apod.

Metody hodnocení vlastností plastů

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro pracovníky oddělení kvality
 • Doporučený rozsah: 1 den (6 hodin)
 • Lektor: Luboš Běhálek
 • Doporučené místo konání: TU v Liberci (praktické ukázky experimentálního měření)

Obsah:
Úvod do plastů, faktory ovlivňující jejich vlastnosti. Normalizace v oblasti zkoušení plastů. Příprava zkušebních těles. Hodnocení fyzikálních, mechanických a tepelných vlastností plastů v souladu s materiálovou specifikací (datasheetem) a mezinárodními standardy: měření indexu toku taveniny, stanovení hustoty, stanovení obsahu popela, stanovení vlhkosti plastů, stanovení tahových, ohybových a tlakových vlastností, rázová houževnatost plastů, stanovení tvrdosti, tvarová stálost za zvýšených teplot: stanovení teploty měknutí dle Vicata, stanovení průhybu při zatížení HDT, hořlavost plastů. Určení teploty skelného přechodu a teploty tání. Stanovení smrštění plastů apod.

Zpracovávám...