Projekty SGS

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (Studentská grantová soutěž FS TUL) - poskytovatel

Studentská grantová soutěž je financována z veřejných prostředků na výzkum, který je prováděn studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Na Fakultě strojní jsou projekty vyhlašovány ve dvou kategoriích: týmové projekty kateder a individuální projekty. Řešitelem projektu je student doktorského studijního programu nebo akademický pracovník. Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního programu, akademičtí, vědečtí nebo pedagogičtí pracovníci.

Aktuální:

SGS-2022-5011 "Výzkum stárnutí a biodegradace kompozitů PLA a PHBV s přírodními plnivy"
zodpovědný řešitel: Ing. Jan Novák
doba řešení: 2022-2024

SGS-2023-5329 "Výzkum kinetiky difuzních pochodů a optimalizace tvorby heterogenních difuzních spojů"
zodpovědný řešitel: Ing. Šárka Bukovská
doba řešení: 2023-2025
 

Archiv:

SGS-2021-5013 "Zpracování nástrojové oceli H13 technologií SLM a výzkum odlehčených struktur"
zodpovědný řešitel: Ing. Filip Véle
doba řešení: 2021-2023
 
SGS-2020-5008 (i.č. 21393) "Vliv zbytkových napětí vznikajících při technologickém zpracování na únavovou životnost vyráběných dílů"
zodpovědný řešitel: Ing. Šárka Bukovská
doba řešení: 2020-2022
 
SGS-2019-5015 (i.č. 21280) "Výzkum a vývoj pro inovace materiálů a výrobních technologií s aplikačním potenciálem ve strojírenství"
zodpovědný řešitel: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
doba řešení: 2019-2021
 
SGS-2019-5046 (i.č. 21286) "Využití pokročilých analýz pro predikci procesu plošného tváření"
zodpovědný řešitel: Ing. David Koreček
doba řešení: 2019-2021
 
SGS 21284 "Pokročilé biokompozitní materiály založené na nanostrukturovaných vrstvách a závojích"
zodpovědný řešitel: Ing. Martin Borůvka
doba řešení: 2019
 
SGS 21225 "Výzkum aplikačního využití tvarových vložek vyráběných technologií 3D tisku v konstrukci forem pro vstřikování plastů"
zodpovědný řešitel: Ing. Martina Češková
doba řešení: 2018-2019
 
SGS 21122 "Výzkum fyzikálních, tepelných a technologických veličin pro aplikaci výrobních technologií"
zodpovědný řešitel: Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. (2017-2018), Ing. Jiří Machuta, Ph.D. (2016)
doba řešení: 2016-2018
 
SGS 21180 "Výzkum obnovitelných a biodegradabilních „zelených“ kompozitů na bázi nanokrystalů celulózy“
zodpovědný řešitel: Ing. Martin Borůvka
doba řešení: 2017-2018
 
SGS 21179 "Predikce odpružení tažených výlisků s využitím pokročilých výpočtových modelů MKP“
zodpovědný řešitel: Ing. David Koreček
doba řešení: 2017
 
SGS 21122 "Využití pokročilých analýz pro výzkum aplikačních možností speciálních typů materiálů v průmyslové výrobě“
zodpovědný řešitel: Ing. David Koreček (2018), Ing. Ondřej Řidký (2017), Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. (2016)
doba řešení: 2016-2018
 
SGS 21005 "Výzkum vlivu procesních veličin na kvalitu výsledných produktů technologických procesů"
zodpovědný řešitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (2013-2014); Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (2015)
doba řešení: 2013-2015
 
SGS 2822 "Výzkum, vývoj, aplikace a inovace technologických procesů"
zodpovědný řešitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
doba řešení: 2010-2012
 

Zpracovávám...