Laboratoř mechanického testování

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř je zaměřena na analýzy mechanických vlastností různých typů materiálů používaných ve strojírenství. Umožňuje zjišťování základních mechanických vlastností i speciálních parametrů testovaných materiálů nutných pro definici matematických modelů pro výpočty MKP. Provádí měření pro hodnocení kvality a užitných vlastností strojírenských výrobků. V oblasti tribologie a hodnocení lepených spojů provádí výzkum maziv, lepidel a ochranných povrchů ve vztahu k procesům tváření a následným operacím spojování pomocí technologií lepení používaných v automobilovém průmyslu.

Aktivity laboratoře

 • Kontrola mechanických vlastností tvářených materiálů dle mezinárodních standardů a koncernových předpisů
 • Statická zkouška tahem, tlakem a ohybem
 • Stanovení vlastností při biaxiálním namáhání
 • Stanovení součinitele plastické anizotropie a exponenetu deformačního zpevnění
 • Stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivka) dle standardu ISO/DIS 12004-2
 • Stanovení tvrdosti dle Brinella a Vickerse
 • Stanovení vrubové houževnatosti
 • Dynamické zkoušky (ASTM D3763, ASTM D7136, ASTM D7192, ISO 6603, ISO 11343, ISO 8256)
 • Nízko/vysokocyklové únavové zkoušky
 • Zjišťování mechanických vlastností a strukturní analýzy tvářených materiálů
 • Bezkontaktní analýzy deformace pomocí systému Aramis
 • Provádění technologických zkoušek tvářitelnosti (zkoušky rozšiřováním otvoru, zkoušky hloubením, hydrostatické vypínání, kalíšková zkouška atd.)
 • Statické a dynamické bezkontaktní analýzy technologických procesů tváření pomocí fotogrammetrie
 • Provádění tribologických zkoušek pro hodnocení maziv, povrchů plechů a nástrojů
 • Měření a hodnocení vlastností lepených spojů a lepidel

Kontakt

doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

Přístrojové vybavení

 • Univerzální zkušební stroj TiraTest 2300
 • Extenzometr Epsilon 3542
 • Plně automatický extenzometr MFX 500-B
 • Extenzometr pro zúžení MFQ-A
 • Zařízení pro cyklické zatěžování INOVA FU-O-160-1600-V
 • Rázové kladivo LabTest CHK 450J-I
 • Padostroj Instron Ceast 9350 s teplotní komorou
 • Zařízení pro biaxiální testy
 • Tvrdoměr HPO 250
 • Mikrotvrdoměr Qness Q30A
 • Zařízení pro tribologické testy SOKOL 400
 • Zařízení pro bezkontaktní analýzu deformace ARAMIS Adjustable 12M
 • Zařízení pro bezkontaktní optickou analýzu deformace a rozměrů ARAMIS 12M

Zpracovávám...