Strojírenství (BSP)

Bakalářský studijní program (Fakulta strojní)
 

Cílem studijního programu je vzdělávání studentů v souladu s moderními vzdělávacími a průmyslovými trendy v oblasti strojírenství se zaměřením na různá odvětví průmyslu ve vztahu k budoucímu výkonu zaměstnání. Bakalářský studijní program klade důraz nejen na tradiční oblasti strojírenství, ale také na nové poznatky a aktuální trendy při vytváření konkurenceschopného strojního průmyslu. Absolvent bakalářského studijního programu získá potřebné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce, případně pro pokračování v navazujících magisterských studijních programech.

Šablona pro psaní bakalářských prací:
 
Metodika citování:
 
Zpět na strom vyuky

B0715A270008 Strojírenství - předměty vyučované katedrou

název zkratka semestr rozsah zkouška kredity vyučující
Technologie I.TEI Letní 2+2 zk 4 Nová, Nováková, Moravec, Švec, Jelínek
Technologie II.TEII Zimní 2+2 zk 4 Solfronk, Běhálek, Koreček, Borůvka
Fyzikální metalurgieFM Letní 2+2 zk 4 Nová, Sobotka
Bakalářský seminářBCPS Zimní 0+2 kl. z. 2 zápočet uděluje vedoucí BP
Bakalářská práce I.BCP1 Letní 50 h zápočet 6 zápočet uděluje vedoucí BP
Bakalářská práce II.BCP2 Letní 70 h zápočet 10 zápočet uděluje Nováková Iva

Zpracovávám...