Výzkumné záměry

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - poskytovatel

MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem"
hlavní řešitel: doc. Ing. František Novotný, CSc. (TU v Liberci)
doba řešení: 7 let (2005-2011)
 
MSM 242100002 "Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů při výrobě různými technologickými procesy"
hlavní řešitel: prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. / doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (TU v Liberci)
doba řešení: 6 let (1999-2004)
 

Zpracovávám...