Projekty PURE

Technická univerzita v Liberci - poskytovatel

Grantový program TUL „PURE“ usiluje o dlouhodobé posílení výkonu a kvality naší vědecké práce v oblasti základního výzkumu. Je určen pro menší, jasně definované a kompaktní týmy, které se zabývají základním výzkumem a již prokázaly své schopnosti vytvářet výsledky srovnatelné na mezinárodní úrovni.

PURE-2020-4007 "Study of physical networks in polymer materials"
zodpovědný řešitel: doc. Ing. Eva Košťáková Kuželová, Ph.D. (FP, katedra chemie)
spolupracovníci z katedry KSP: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
doba řešení: 2020-2022

Zpracovávám...