Projekty MV ČR

Ministerstvo vnitra České republiky - poskytovatel

VI20172020052 "Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS"
zodpovědný řešitel: Ing. Martin Seidl, Ph.D. (TU v Liberci)
průmyslový partner (spoluřešitel): Ing. Radek Malina (Clean – air s.r.o.)
doba řešení: 4 roky (2017-2020)
 
VG20122014078 "Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska"
zodpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld (TU v Liberci)
průmyslový partner (spoluřešitel): Ing. Marcela Munzarová (Nanovia s.r.o.)
doba řešení: 3 roky (2012-2014)

Zpracovávám...