Laboratoř simulací technologických procesů

Odborné zaměření laboratoře

Podpora technologického výzkumu v oblastech zpracování polymerů, svařování, tepelného zpracování, slévání a tváření kovů. Experimentální ověření výsledků simulačních programů, vývoj nových materiálových modelů, výzkum a vývoj simulačních postupů pro optimalizaci.

Aktivity laboratoře

 • Zpracování plastů - simulace technologie vstřikování, tvarování a vyfukování.
  Optimalizace konstrukce dílu, konstrukce formy i technologického nastavení výrobního procesu.
 • Tváření kovů - simulace technologie tažení, hlubokého tažení. Kontrola lisovatelnosti a základní stanovení počtu operací, rozvíjení výlisků do roviny (stanovení přístřihu), rychlé modelování a úprava pomocných ploch v okolí výlisku, simulace tažení pro stanovení technologických sil a detailní ověření metody lisování.
 • Slévání kovů - simulace plnění a tuhnutí odlitků pro technologie gravitačního a vysokotlakého lití. Analýza plnění formy, uzavírání vzduchu v odlitku, identifikace tepelných uzlů, rozložení teplot ve formě a predikce vad.
 • Svařování kovů – numerická simulace technologií tavného svařování a tepelného zpracování. Analýzy teplotních, strukturních a napěťových polí při svařování. Predikce tvrdosti a velikosti austenitického zrna, optimalizace postupů svařování.

Kontakt

Ing. Pavel Brdlík, Ph.D. (zpracování plastů), doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. (tváření kovů), doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (svařování), Ing. Milan Jelínek, Ph.D. (slévárenství)

Softwarové vybavení

 • Simulační program pro technologii vstřikování plastů Cadmould 3D
 • Simulační program pro technologii vstřikování plastů SIGMASOFT
 • Simulační program pro technologii tváření kovů PAM-STAMP 2G
 • Simulační program pro technologii slévání kovů MAGMA5
 • Simulační program pro technologii svařování a tepelné zpracování kovů SYSWELD
 • CATIA - konstrukční program

Zpracovávám...