Materiály a technologie (NMSP)

Navazující magisterský studijní program (Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie)

Garant: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Cílem programu je moderní interdisciplinární výuka s vyváženým poměrem teoretických a aplikačně orientovaných předmětů a příprava studentů na budoucí řešení komplexních inženýrských úloh s důrazem na zvyšující se podíl využití numerických metod modelování. Výchova budoucích specialistů technických odvětví je tak cíleně koncipována jako ucelený soubor informací v širokém spektru oblastí, do kterých spadá především materiálové inženýrství, technologie zpracování různých typů materiálů, metrologie a navrhování technologických postupů výroby.

Šablona pro psaní diplomových prací:
 
Metodika citování:
 
 
Zpět na strom vyuky

N0715A270015MT Materiály a technologie

název zkratka semestr rozsah zkouška kredity vyučující
Progresivní strojírenské materiályPSM Zimní 2+0 zk 4 Hanus, Moravec, Pazourková, Solfronk
Teorie tváření kovůTTV Letní 2+2 5 Solfronk, Sobotka
Svařované konstrukce a progresivní technologieSKPT Letní 2+2 zk 5 Moravec
Experimental Methods in Metal FormingEMMF Zimní 2+2 zk 5 Sobotka, Solfronk
Slévárenské materiály a progresivní technologieSMPT Zimní 2+2 zk 5 Nováková, Nová
Speciální metody zpracování plechů a nástrojeSMZP Letní 2+2 zk 4 Solfronk, Sobotka, Koreček
Metody analýzy technologických procesůMATP Letní 0+4 zk 5 Nováková, Solfronk, Sobotka, Švec
Stroje a zařízení pro technologické procesySZTP Zimní 2+2 zk 5 Moravec, Nováková, Solfronk, Švec
Teorie svařování, pájení a tepelného děleníTSPD Zimní 2+2 zk 5 Moravec, Švec
ExkurzeEX*M Letní 0+1T z 3 Nováková
Odborná praxeOP*M Letní 0+3T z 3 Sobotka
Diplomová práce 1DP1*M Zimní 0+2 kl. z. 2 Pracovníci KSP
Diplomová práce 2DP2*M Letní 0+8 z 7 Pracovníci KSP
Diplomová práce 3DP3*M Letní 0+16 z 15 Nováková
Simulace technologických procesůSIMP Zimní 1+3 zk 5 Solfronk, Jelínek, Moravec
Teorie slévárenstvíTS Zimní 2+2 zk 5 Nová, Nováková, Jelínek

Zpracovávám...