Projekty GA ČR

Grantová agentura České republiky - poskytovatel

GA101/09/1996 "Vliv struktury materiálu na tvářitelnost slitin hliníku"
řešitel: Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2009-2011)

GP101/09/P369 "Virtuální zastříkávání textilií" (post-doc grant)
řešitel: Ing. Aleš Ausperger, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2009-2011)

GP101/09/P176 "Tvorba matematických popisů zdrojů tepla pro použití při simulacích tavného svařování" (post-doc grant)
řešitel: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2009-2011)

GA106/07/1288 "Analýza mezních teplotních a deformačních účinků na aluminidy železa"
řešitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2007-2009)

GP101/07/P113 "Rozvoj deformace a mezní stavy tenkých plechů při vyšších deformačních rychlostech" (post-doc grant)
řešitel: Ing. Pavel Doubek, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2007-2009)

GP106/04/P098 "Výzkum vlivu tvářecích parametrů na vznik zadírání povrchu" (post-doc grant)
řešitel: Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2004-2006)

GA106/02/0352 "Výzkum krystalizace slitin hliníku pod tlakem"
řešitel: prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (VUT v Brně), prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. (TU v Liberci)
doba řešení: 3 roky (2002-2004)

Zpracovávám...