Projekty TA ČR

Technologická agentura České republiky (Program Alfa / Gama / Epsilon) – poskytovatel

TK04020148 "Zvýšení životnosti turbínových lopatek, rychlouzávěrů a regulačních dílů pomocí synergického účinku mikropulsní nitridace a laserového kalení"
řešitel: Ing. David Beran, Ph.D. - JIMALU s.r.o.
spoluřešitel: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
doba trvání: 4 roky (2022-2025)

FW03010197 "Kontrola kvality a rozměrových tolerancí při stavbě pohledových i strukturálních skupin karoserií, kabin a podvozkových částí založená na metodách numerické simulace - virtuální továrna"
řešitel: Ing. Marek Slováček, Ph.D. - MECAS ESI s.r.o.
spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
doba trvání: 4 roky (2021-2024)

TH02020424 "Implementace pokročilých plniv do výroby extrudovaných kompozitních profilů využívaných progresivními aditivními technologiemi v oblasti 3D tisku"
řešitel: Ing. Jiří Bobek, Ph.D. (TU v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)
spoluřešitel: Zemědělské družstvo Haňovice
doba řešení: 3 roky (2017-2019)
 
TH02020799 "Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg"
řešitel: Ing. František Vaicenbauer (TOP ALULIT s.r.o.)
spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Machuta, Ph.D. (2016-2018); od 2019 Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. (TU v Liberci)
doba řešení: 4 roky (2016-2019)
 
TA04011009 "Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností lehkých polymerních kompozitů pro stavbu karoserie"
řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld (TU v Liberci): 2014-2017; Ing. Jiří Habr, Ph.D. (TU v Liberci): 2017
spoluřešitel: Ing. Zdeněk Severa, Ph.D. (Magna Exteriors Interiors Bohemia s.r.o.)
doba řešení: 4 roky (2014-2017)
 
TG01010117 "PROSYKO - Proaktivní systém komercionalizace na TU v Liberci"
název dílčího projektu: "Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů"
řešitel dílčího projektu: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
 
TA03010663 "Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů"
řešitel: Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (AV ČR, v.v.i.)
spoluřešitel: Ing. František Dvořáček (ČMI), Ing. Jan Kůr (MESING, s.r.o.), Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D. (TUL)
doba řešení: 4 roky (2013-2016)
 
TA02010992 "Vývoj a verifikace nových numerických metod svařování a tepelného zpracování, včetně zjednodušené numerické predikce životnosti svarových spojů, pro progresivní materiály využívané v energetice, leteckém a případně i kosmickém průmyslu"
hlavní řešitel: Ing. Marek Slováček, Ph.D. (MECAS ESI s.r.o.)
spoluřešitel: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (TU v Liberci); doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D. (COMTEST FHT s.r.o.)
doba řešení: 4 roky (2012-2015)
 
TA03010492 "Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů"
řešitel: Ing. Iva Nováková, Ph.D. (TU v Liberci)
spoluřešitel: Ing. Lubomír Obr (KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.), Ing. Jan Novák (KSM Casting CZ a.s.), Ing. Petr Kůsa, Ph.D. (GDK s.r.o.)
doba řešení: 3 roky (2013-2015)
 
TA01010946 "Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností polymerních materiálů s přírodními plnivy a nanoplnivy na bázi syntetických a PLA matric"
řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld (TU v Liberci)
spoluřešitel: Ing. Zdeněk Severa, Ph.D. (Magna Exteriors Interiors Bohemia s.r.o.)
doba řešení: 3 roky (2011-2013)
  • napsali o nás "Kompozity s bioplnivy - úspěšné řešení z České republiky"
 

Zpracovávám...