Analytická laboratoř

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř je zaměřena na výzkum a analýzy struktur kovů ve vztahu k jejich chemickému složení a technologickým procesům zpracování. Pro analýzy jsou používány metody optické a elektronové mikroskopie, CT tomografie a rentgenové difrakce.

Aktivity laboratoře

 • Hodnocení mikro a makrostruktury materiálů
 • Elektronová mikroskopie a mikroanalýza
 • Stanovení chemického složení materiálu
 • Hodnocení tvrdosti a mikrotvrdosti svarových spojů, odlitků a výlisků
 • Rozměrová analýza geometrie svarů
 • Stanovení velikosti zrn ocelí a kinetiky růstu zrna
 • Stanovení struktury ocelí po tepelném zpracování (žíhání a kalení)
 • Stanovení struktury litin dle ČSN EN ISO 945-1
 • Stanovení porezity tlakových odlitků
 • Stanovení zbytkových napětí v povrchových vrstvách materiálů
 • Hodnocení vnitřní kvality dílů pomocí CT tomografie
 • Rozměrová analýza dílů pomocí CT tomografie

Kontakt

doc. Ing. Iva Nováková, Ph.D., Ing. Martin Švec, Ph.D.

Přístrojové vybavení

 • Rozbrušovací pila Delta Abrasimet
 • Pila pro přesné dělení Brillant 220
 • Přístroj pro přípravu metalografických vzorků Siplimet 1000
 • Přístroj pro přípravu metalografických vzorků Opal X-Press
 • Přístroj pro broušení a leštění metalografických vzorků Phoenix 4000
 • Přístroj pro broušení a leštění metalografických vzorků Saphir 550
 • Zařízení LectroPol 5 pro elektrolytické leptání a metalografickou přípravu vzorků
 • Světelný mikroskop Neophot 21 Carl Zeiss Jena s kamerou Nikon
 • Digitální mikroskop Olympus DSX510
 • Stereomikroskop Olympus SZ61
 • Software NIS Elements pro optickou analýzu obrazu
 • Elektronový mikroskop TESCAN MIRA 3
 • Spektrometr Bruker Q4 TASMAN
 • Tvrdoměr a mikrotvrdoměr Qness Q 30 A (Vickers, Knopp, Brinell)
 • Tvrdoměr HPO 250 (Vickers a Brinell)
 • Rentgenová difrakce
 • Tomograf Zeiss Metrotom 1500

Zpracovávám...