Současnost

Katedra strojírenské technologie se zabývá technologickými procesy slévání, svařování, tváření kovů, zpracování plastůkompozitů a je jednou z deseti kateder Fakulty strojní TUL. Vedle vzdělávací činnosti a výchovy technické inteligence je vnímána jako významný partner výrobní sféry v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu a již několik let působí úspěšně také jako školící pracoviště pro průmyslovou praxi.

Výsledky výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti jsou průběžně publikovány na konferencích, ve vědeckých a odborných časopisech a jsou transformovány do výuky studentů na Fakultě strojní. V oblasti vědecké, výzkumné a odborné činnosti spolupracujeme s řadou univerzitních institucí a firem, doma i v zahraničí. Nejužší spolupráce je s partnerskými institucemi: ČVUT v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, ZČU v Plzni, VUT v Brně, TU v Košicích, National Technical University of Athens (Řecko), King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Thajsko), University of Warmia and Mazury in Olzstyn (Polsko) a dále s průmyslovými partnery: Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Liberec, Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, GDK s.r.o. Kolová, MECAS ESI s.r.o. Plzeň, Siemens s.r.o., Clean-air s.r.o. Jablonec nad Nisou, GDK s.r.o. Kolová, KSM Castings CZ a.s. Hrádek nad Nisou, Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH (Německo), Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG (Německo), Henkel AG. & Co. KGaA (Německo), Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG (Německo) a Tata Steel Nederland Technology B.V (Holandsko) a další.

Ve výuce zajišťujeme pedagogickou činnost na všech úrovních, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Fakulty strojní a v bakalářském studijním programu na Fakultě textilní a Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. V magisterských studijních programech (Technologie plastů a kompozitů, Materiály a technologie) je pedagogická činnost profilována do dvou vzájemně provázaných částí, a to na získání teoretických znalostí v úzké návaznosti na praktická cvičení včetně využití numerické simulace technologických procesů. Specifika přístupu k výuce spočívají v silné spolupráci s praxí, která umožňuje předvést studentům názorné příklady optimalizace technologických postupů, konstrukce dílů, tvářecích nástrojů apod. na konkrétních příkladech. V oblasti výuky technologií zpracování plastů spolupracujeme také se zahraničními partnery: Hochschule Zittau/Görlitz a Fraunhofer-IWU (Kunststoffzentrum Oberlausitz) Zittau. 

Naši absolventi nacházejí široké uplatnění v řadě výrobních podniků a to nejen v regionu, ale i v zahraničí a rovněž působí jako zaměstnanci státních institucí a výzkumných ústavů. Mnozí z nich zaujímají významné manažerské a vývojové pozice, např.:

 • Více-prezident společnosti Burckhardt Compression - Východní Evropa, Blízký východ & Afrika
 • Obchodní a technický ředitel společnosti Burckhardt Compression - Evropa, Blízký východ & Afrika
 • Ředitel libereckého závodu Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
 • Technický ředitel libereckého závodu Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
 • Generální ředitel KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.
 • Výzkumný pracovník Fraunhoferova institutu v Žitavě (Německo)
 • Volkswagen Slovakia, Kaufteilmanagement Resident Audi Q8
 • Inspektor ve firmě TÜV Rheinland AG (Finsko)
 • Vedoucí technolog projektového inženýrství ve firmě Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
 • Manažer ve společnosti Dow Automotive Systems
 • Obchodní ředitel společnosti GDK s.r.o.
 • Vedoucí oddělení vývoje ve společnosti KSM Castings CZ a.s.
 • Jednatel firmy Teseco s.r.o.
 • Technický vedoucí akreditované laboratoře Swell s.r.o.
 • Vedoucí obchodu ve společnosti AKT plastikářská technologie Čechy s.r.o.
 • Technický ředitel ve společnosti Servis armatur s.r.o.
 • Výrobní manažer ve společnosti Faurecia
 • Vedoucí inspekčního orgánu Svářečského vývojového a vzdělávacího ústavu v Praze

Absolventi od roku 2005 - IS STAG

Zpracovávám...