Laboratoř vysokoteplotního testování materiálů

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř je zaměřena do oblasti stanovení fyzikálních a mechanických vlastností kovových materiálů za zvýšených teplot. Je orientována na výzkum v oblasti transformačních dějů a kinetiky růstu zrna, analýzu teplotně-napěťových stavů a jejich vlivu na mechanické vlastnosti materiálů, na děje související s rekrystalizací a zotavením. Laboratoř se dále věnuje oblasti tepelného zpracování a teplotního cyklování, vzniku a rozložení zbytkových napětí po vysokoteplotním technologickém zpracování a jejich vlivu na únavové vlastnosti materiálů.

Aktivity laboratoře

 • Měření a tvorba IRA, ARA a "In-situ" ARA diagramů (CCT, TTT)
 • Měření mechanických vlastností v tahu a tlaku do teploty 1200°C
 • Měření teplotní a vysokoteplotní únavy materiálů do teploty 1200°C
 • Měření krátkodobých a dlouhodobých (10 000 hodin) creepů a relaxace napětí do teploty 1000°C
 • Měření vstupních dat pro simulace svařování, slévání, tváření a tepelného zpracování až do teploty 1450 °C
 • Simulace vlivu reálných svařovacích cyklů na materiál a TOO
 • Měření tepelné a teplotní vodivosti do 1600 °C
 • Měření koeficientu teplotní roztažnosti kovových materiálů do teploty 1450°C
 • Sub Zero - měření dilatačních křivek do záporných teplot (do -80°C)
 • Studie vlivu zbytkových napětí na únavové vlastnosti materiálů
 • Studie vlivu teplotních cyklů na kinetiku růstu zrna (křivky kinetiky růstu zrna)
 • Tvorba žíhacích diagramů
 • Studie lokálního vytvrzování anorganických povrchů pomocí elektromagnetické indukce

Kontakt

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Přístrojové vybavení

 • Teplotně-napěťový simulátor Gleeble
 • Vyměnitelná jednotka Pocket Jaw pro měření materiálových dat do teploty 1 700 °C
 • Vyměnitelná jednotka Hydrawedge pro simulace válcování a kování za tepla
 • Univerzální zkušební trhací stroj TESTOMETRIC FS100CT s teplotní komorou pro teploty do 1400°C
 • Měřící zařízení DiagWeld 1.1 pro měření teplotních a deformačních polí v průběhu technologického a tepelného zpracování
 • Kalící dilatometr DIL 805L pro stanovení koeficientu lineární roztažnosti a studium fázových transformací v rozmezí teplot od -80 do 1 500 °C ve vzduchu, vakuu a inertní atmosféře
 • Zařízení Discovery Laser Flash 1600 pro měření tepelné a teplotní vodivosti do teploty 1600 °C
 • Elektrická odporová pec 11016S Clasic pro aplikace do 1200°C
 • Vakuová pec Reetz pro tavby a tepelné zpracování do teploty 2200°C
 • Zařízení pro creepové a únavové testování za vyšších teplot Zwick Kappa 50 SS-CF
 • Vysokofrekvemční induktor 25kW (300 kHz) pro povrchové ohřevy kovových materiálů a pro testy tvorby anorganických povrchů na kovovém podkladu
 • Simulátor tepelného zpracování umožňující simulace vlivu rychlosti pohybu v ochlazovacím médiu
 • Zařízení pro creepové a únavové testování za vyšších teplot Zwick Kappa 50 SS-CF

Zpracovávám...