Tváření kovů

Odborné zaměření

 • Hodnocení tvářitelnosti materiálů, stanovení diagramů mezních přetvoření (FLC/FLD) pro materiály používané v automobilovém průmyslu
 • Výzkum v oblasti tribologie a testování maziv, povrchů a substrátů
 • Lepení a hodnocení lepidel používaných při stavbě vozů
 • Výzkum v oblasti plošného tváření vysokopevnostních a povlakovaných plechů
 • Výzkum v oblasti tváření neželezných kovů, materiálů s tvarovou pamětí a materiálů na bázi sendvičů
 • Simulace plošného tváření pomocí CAD/CAM/CIM/CAE systému PAMSTAMP

Významné výsledky VaV

Patenty:

 • Upínací prostředek pro zařízení pro určování diagramů mezních přetvoření při vyšších rychlostech tažníku [patent]. Udělen dne 24. 3. 2011 pod číslem 302418.

Užitné vzory:

 • Zkušební přípravek pro zjišťování mezních stavů deformace plechů při hlubokém tažení [užitný vzor]. Zapsán dne 9. 5. 2011 pod číslem 22188.
 • Zkušební přípravek pro tribologické zkoušky zaměřené na technologii hlubokého tažení plechů [užitný vzor]. Zapsán dne 22. 10. 2010 pod číslem 21386.
 • Přípravek pro sstatickou zkoušku plechů tříbodovým ohybem, zejména pro zkoušení vysokopevnostních plechů [užitný vzor]. Zapsán dne 16. 11. 2009 pod číslem 20249.

VaV projekty

 • SGS 21179 "Výzkum a vývoj pro inovace materiálů a výrobních technologií s aplikačním potenciálem ve strojírenství
  Období: 2019-2021
 • SGS 21179 "Využití pokročilých analýz pro predikci procesu plošného tváření
  Období: 2019-2021
 • SGS 21179 "Predikce odpružení tažených výlisků s využitím pokročilých výpočtových modelů MKP
  Období: 2017
 • SGS 21122 "Výzkum fyzikálních, tepelných a technologických veličin pro aplikaci výrobních technologií"
  Období: 2016-2018
 • SGS 21121 "Využití pokročilých analýz pro výzkum aplikačních možností speciálních typů materiálů v průmyslové výrobě
  Období: 2016-2018
 • SGS 21005 "Výzkum vlivu procesních veličin na kvalitu výsledných produktů technologických procesů"
  Období: 2013-2015
 • SGS 2822 "Výzkum, vývoj, aplikace a inovace technologických procesů"
  Období: 2010-2012
 • GA101/09/1996 "Vliv struktury materiálu na tvářitelnost slitin hliníku"
  Období: 2009-2011
 • GP101/07/P113 "Rozvoj deformace a mezní stavy tenkých plechů při vyšších deformačních rychlostech"
  Období: 2007-2009
 • GP106/04/P098 "Výzkum vlivu tvářecích parametrů na vznik zadírání povrchu"
  Období: 2004-2006
 • MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem"
  Výzkumný záměr
  Období: 2005-2011
 • MSM 242100002 "Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů při výrobě různými technologickými procesy"
  Výzkumný záměr
  Období: 1999-2004

Vyučované předměty se zaměřením na tváření kovů

 • Technologie II. (tváření kovů a plastů)
 • Tváření a lepení
 • Formy pro tváření a slévání kovů
 • Zkoušky tváření
 • Fyzika pevné fáze a polymerů
 • Stroje pro zpracování kovů a plastů
 • Simulace technologických procesů
 • Speciální technologie

Laboratorní zázemí

 • Laboratoř tvářecích procesů (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř mechanických zkoušek a tribologie (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř lepení (katedra strojírenské technologie)

Zpracovávám...