Laboratoř experimentální metalurgie

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum metalurgie a přípravy tavenin kovů a jejich slitin: litin s kuličkovým a červíkovitým grafitem, slitin hliníku (hodnocení očkovacích a modifikačních účinků), mědi a zinku. Metalurgie slévárenských slitin s ohledem na podmínky krystalizace a tuhnutí odlitků. Sledování dilatačních charakteristik tavenin kovů při přechodu z kapalné do tuhé fáze.

Aktivity laboratoře

 • Experimentální metalurgický výzkum tavenin kovů
 • Hodnocení vlivu různých typů očkovadel na metalurgii litin
 • Hodnocení různých vlivů modifikátorů na strukturu grafitu litin
 • Hodnocení metalurgických vlastností tavenin kovů
 • Hodnocení dilatační vlastností kovů při bržděném smršťování
 • Hodnocení dilatačních vlastností kovů při tuhnutí
 • Experimentální stanovení součinitele teplotní smrštivosti kovů

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Stanovení teplot tuhnutí slitin kovů
 • Stanovení hodnot součinitele teplotní smrštivosti kovů při různých intervalech tuhnutí
 • Stanovení zabíhavosti kovů
 • Stanovení náchylnosti slitin kovů na vytváření soustředěných a rozptýlených staženin
 • Stanovení vlivu různých typů slévárenských forem na krystalizační děje v odlitcích
 • Stanovení chemického složení slitin na bázi Fe (ocelí a litin), slitin: Al, Zn, Cu, Ti, Ni a Mg
 • Školení/semináře v oblasti: Metalurgie slévárenských slitin

Kontakt

Iva Nová

Přístrojové vybavení

Elektrická indukční pec INDUKCE IC 40

Kelímková středofrekvenční pec

Max. hmotnost vsázky 40 kg

Elektrická odporová pec 11016S Clasic

Komorová pec pro tavení a tepelné zpracování

Možnost ochranné atmosféry Ar, N2, CO2

Vnitřní rozměry 450 x 600 x 400 mm

Provozní teplota max. 1550 °C

Teplotní tolerance ± 10 °C

Rychlost náběhu a chlazení po 0,1 °C/min

Vakuová pec pro tavení a tepelné zpracování materiálů

Rozmezí teplot (20 až 2000) °C

Hodnota vakua (studená pec) cca (10-5) Pa

Možnost aplikace ochranných atmosfér v peci (Ar, He, N2)

Možnost promíchávání taveniny v keramickém kelímku

Možnost rotace pracovního prostoru (míchání)

Spektrometr Bruker Q4 TASMAN

Stolní jiskrový optický emisní spektrometr

Rychlá analýza vzorků o různých rozměrech

Analýza prakticky všech kovových materiálů

Kalibrační moduly pro odpovídající báze, jako Fe, Al, Cu, Ni, Co, Ti, Mg, Zn, Sn a Pb.

Zpracovávám...