Metalografická laboratoř

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum a materiálová analýza struktur kovů a jejich slitin po odlévání, svařování a tváření. Hodnocení struktury slitin na bázi železa, hliníku, zinku, mědi. Studium tvrdosti a mikrotvrdosti kovových materiálů v oblasti tváření, svařování a slévárenství.

Aktivity laboratoře

 • Hodnocení struktury kovů a jejich slitin po odlévání, svařování a tváření
 • Hodnocení tvrdosti a mikrotvrdosti odlitků, svarových spojů a výlisků
 • Analýza vlastností kovů a jejich slitin ve spolupráci s laboratoří mechanických zkoušek a tribologie

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Stanovení makrostruktury a geometrie svarů, včetně přechodové oblasti
 • Stanovení mikrostruktury svarů
 • Stanovení struktury ocelí
 • Stanovení velikosti zrn ocelí dle ČSN 42 0462 a ISO 643
 • Metalografické hodnocení struktury odlitků
 • Stanovení očkovacího a modifikačního účinku u litin a slitin hliníku
 • Stanovení struktury litin dle ČSN 420461
 • Hodnocení obsahu vměstků a porezity odlitků ze slitin hliníku
 • Stanovení možných příčin vad odlitků a jejich eliminace
 • Školení/semináře z oblasti metalografie ocelí, litin a neželezných kovů

Kontakt

Iva Nováková

Přístrojové vybavení

Metalografická pila Brillant 220

Manuální i automatické přesné dělení vzorků

Průměr kotouče: 75 - 200 mm

Rozměry stolu: 300 x 210 mm, drážky 8 mm

Frekvence otáčení: 300 - 5000 /min

Rychlost posuvu: 0,005 - 3 mm/min

Přesnost: 0,001 mm

Rozbrušovací pila Delta Abrasimet

Kompaktní ruční rozbrušovací pila za mokra ve stolním provedení

Lisovací zařízení SimpliMet 1000

Zapouzdření vzorků za působení tepla a tlaku

Vzorky o průměru 30, 40 a 50 mm

Bruska a leštička PHOENIX 4000

Automatické broušení a leštění vzorků

Kotouč o průměru 300 mm

Vzorky o průměru 30, 40 a 50 mm

Zařízení LectroPol 5

Elektrolytické leštění a leptání -  příprava metalografických vzorků z materiálů, které jsou odolné vůči běžně používaným chemickým leptadlům

Databáze metod leštění a leptání pro různé materiály

Automatické skenování materiálu pro snadné nastavení parametrů preparace

Digitální mikroskop Olympus DSX510

Monitorizovaný optická hlava, stativ, stolek

Digitální kamera: 15 snímků/sekunda

Objektivy se zvětšením: 1,25x; 5x; 20x

Optický zoom: 13,5x; Digitální zoom: 30x

Rozsah zvětšení objektivů: 17x až 3606x

Rozlišení v ose z: menší než 0,01 mm

Optický mikroskop Neophot 21

Makro a mikro pozorování

Zvětšení 10x až 1000x

Snímání kamerou Nicon Epiphot 200

Obrazová analýza pomocí software NIS Elements

Stereomikroskop Olympus SZ61

Digitální kamera Promicam 3-3CP (3,1 MPx)

Slim LED osvětlující základna

Okulár: WHSZ10X-H/22

Rozsah zvětšení: 6,7 x až 45x

Tvrdoměr HPO 250

Zkoušky tvrdosti dle Brinella (HBW)

Kulička o průměru 2,5 a 5 mm

Zkoušky tvrdosti dle Vickerse (HV)

Mikrotvrdoměr Qness Q30A

Rozsah zatížení: (0,001 až 30) kg

Vnikací tělíska dle: Vickerse, Knoopa

Revolverová hlava: 6 pozic pro objektivy a vnikací tělesa

Objektivy se zvětšením: 4x; 40x; 65x

Zpracovávám...