Materiály a technologie (NMSP)

Navazující magisterský studijní program (Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie)

Garant: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Cílem programu je moderní interdisciplinární výuka s vyváženým poměrem teoretických a aplikačně orientovaných předmětů a příprava studentů na budoucí řešení komplexních inženýrských úloh s důrazem na zvyšující se podíl využití numerických metod modelování. Výchova budoucích specialistů technických odvětví je tak cíleně koncipována jako ucelený soubor informací v širokém spektru oblastí, do kterých spadá především materiálové inženýrství, technologie zpracování různých typů materiálů, metrologie a navrhování technologických postupů výroby.

Organizační pokynypravidla formální úpravy zpracování diplomové práce naleznete zde:

Směrnice rektora k jednotné úpravě a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačích, rigorózních a habilitačních prací

Zpět na strom vyuky

N0715A270015MT Materiály a technologie

název zkratka semestr rozsah zkouška kredity vyučující
Progresivní strojírenské materiályPSM Zimní 2+0 zk 4 Hanus, Moravec, Pazourková, Solfronk
Teorie tepelného zpracováníTTZ Zimní 2+2 zk 5 Hotař, Louda, Pazourková
Teorie slévárenstvíTS Zimní 2+2 zk 5 Nová, Nováková
Stroje a zařízení pro technologické procesySZTP Zimní 2+2 zk 5 Moravec, Nováková, Solfronk
Teorie svařování, pájení a tepelného děleníTSPD Zimní 2+2 zk 5 Moravec, Bradáč
Povrchové úpravy Letní 2+2 zk 5 Bakalová, Louda
Teorie obráběníTO Letní 2+2 zk 5 Jersák, Popov
Metody analýzy technologických procesůMATP Letní 0+4 zk 5 Moravec, Nováková, Solfronk
Teorie tváření kovůTTV Letní 2+2 5 Solfronk, Sobotka
Experimentální hodnocení vlastností materiálůEHV Zimní 0+4 zk 4 Bakalová, Hanus, Hotař, Kejzlarz, Švec, Vodičková
MetrologieMET Zimní 2+2 zk 5 Dvořáčková
Aditivní technologieADIT Zimní 2+2 zk 5 Keller, Šafka
Projekt. tech. procesů a automat. výrobyPTPA Zimní 2+2 zk 4 Dvořáčková, Jersák
ExkurzeEX Letní 0+1T z 3 Nováková
Odborná praxeOP Letní 0+3T z 3 Sobotka
Diplomová práce 1DP1 Zimní 0+2 kl. z. 2 Sobotka, Dvořáčková
Diplomová práce 2DP2 Letní 0+8 z 7 Pracovníci KSP, KMT a KOM
Diplomová práce 3DP3 Letní 0+16 z 15 Nováková
Nekovové materiályNEM Zimní 2+2 zk 5 Kroisová, Hotař, Louda
Přípravky a montážní prostředkyPMOP Zimní 2+2 zk 5 Dvořáčková
Simulace technologických procesůSIMP Zimní 1+3 zk 5 Solfronk, Bradáč, Moravec
Degradační procesy a mezní stavy materiáluDPM Letní 2+2 zk 5 Vodičková, Kroisová, Hotař
Abrazivní a nekonvenční metodyANM Letní 2+2 zk 5 Jersák
Svařované konstrukce a progresivní technologieSKPT Letní 2+2 zk 5 Moravec
Metody strukturní analýzyMSA Zimní 2+2 zk 5 Vodičková, Kejzlar, Švec
Cutting ToolsRENAJ Zimní 2+2 zk 5 Popov
Speciální metody obráběníSMO Zimní 2+2 zk 5 Popov
Experimental Methods in Metal FormingEMMF Zimní 2+2 zk 5 Sobotka, Solfronk
Slévárenské materiály a progresivní technologieSMPT Zimní 2+2 zk 5 Nováková, Nová
Pokročilé materiály a strukturyPMS Letní 2+2 zk 4 Kroisová, Hanus, Hotař, Louda, Vodičková
Speciální metody zpracování plechů a nástrojeSMZP Letní 2+2 zk 4 Solfronk, Sobotka, Koreček
Řízení projektůRIP Letní 2+2 zk 4 Lepšík

Zpracovávám...