Projekty SGS

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (Studentská grantová soutěž FS TUL) - poskytovatel

Studentská grantová soutěž je financována z veřejných prostředků na výzkum, který je prováděn studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Na Fakultě strojní jsou projekty vyhlašovány ve dvou kategoriích: týmové projekty kateder a individuální projekty. Řešitelem projektu je student doktorského studijního programu nebo akademický pracovník. Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního programu, akademičtí, vědečtí nebo pedagogičtí pracovníci.

SGS 21393 "Vliv zbytkových napětí vznikajících při technologickém zpracování na únavovou životnost vyráběných dílů"
zodpovědný řešitel: Robin Thakral, M.Tech.
doba řešení: 2020-2022
 
SGS 21280 "Výzkum a vývoj pro inovace materiálů a výrobních technologií s aplikačním potenciálem ve strojírenství"
zodpovědný řešitel: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
doba řešení: 2019-2021
 
SGS 21286 "Využití pokročilých analýz pro predikci procesu plošného tváření"
zodpovědný řešitel: Ing. David Koreček
doba řešení: 2019-2021
 
SGS 21284 "Pokročilé biokompozitní materiály založené na nanostrukturovaných vrstvách a závojích"
zodpovědný řešitel: Ing. Martin Borůvka
doba řešení: 2019
 
SGS 21225 "Výzkum aplikačního využití tvarových vložek vyráběných technologií 3D tisku v konstrukci forem pro vstřikování plastů"
zodpovědný řešitel: Ing. Martina Češková
doba řešení: 2018-2019
 
SGS 21122 "Výzkum fyzikálních, tepelných a technologických veličin pro aplikaci výrobních technologií"
zodpovědný řešitel: Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. (2017-2018), Ing. Jiří Machuta, Ph.D. (2016)
doba řešení: 2016-2018
 
SGS 21180 "Výzkum obnovitelných a biodegradabilních „zelených“ kompozitů na bázi nanokrystalů celulózy“
zodpovědný řešitel: Ing. Martin Borůvka
doba řešení: 2017-2018
 
SGS 21179 "Predikce odpružení tažených výlisků s využitím pokročilých výpočtových modelů MKP“
zodpovědný řešitel: Ing. David Koreček
doba řešení: 2017
 
SGS 21122 "Využití pokročilých analýz pro výzkum aplikačních možností speciálních typů materiálů v průmyslové výrobě“
zodpovědný řešitel: Ing. David Koreček (2018), Ing. Ondřej Řidký (2017), Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. (2016)
doba řešení: 2016-2018
 
SGS 21005 "Výzkum vlivu procesních veličin na kvalitu výsledných produktů technologických procesů"
zodpovědný řešitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (2013-2014); Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (2015)
doba řešení: 2013-2015
 
SGS 2822 "Výzkum, vývoj, aplikace a inovace technologických procesů"
zodpovědný řešitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
doba řešení: 2010-2012
 

Zpracovávám...