Bakalářský studijní program

Absolventi studijního programu prokazují znalosti teoretického základu technických disciplín a základů oborů strojního inženýrství, rozumí metodám a procesům, jež vedou k řešení úkolů ve strojírenství. Jsou schopni formulovat vlastní názory a obhajovat výsledky své práce a při komunikaci využívat alespoň jeden světový jazyk. Své znalosti a dovednosti umí uplatnit při řešení technických zadání.

Organizační pokynypravidla formální úpravy zpracování bakalářské práce naleznete zde:

Zpět na strom vyuky

B2301 Strojní inženýrství

název zkratka semestr rozsah zkouška kredity vyučující
Technologie I. (slévání a svařování)TEI-U Letní 2+2 zk 4 Nová, Nováková, Moravec
Technologie II. (tváření kovů a plastů)TKP-U Zimní 2+2 zk 4 Solfronk, Běhálek, Koreček, Borůvka
Fyzikální metalurgieFM-U Letní 2+2 zk 4 Nová, Sobotka
Bakalářský seminářBP1 Zimní 0+2 zápočet 2 zápočet uděluje vedoucí BP
Bakalářská práce BP2 Letní 0+6 zápočet 6 zápočet uděluje vedoucí BP
Bakalářská práce BP3 Letní 4 týdny zápočet 10 zápočet uděluje Nováková Iva

B3107 Textil - obor: 3107R006 Textilní a oděvní návrhářství

název zkratka semestr rozsah zkouška kredity vyučující
Výroba a zušlechťování neskleněné bižuterieVNB Zimní 2+2 zk 6 Koreček

Zpracovávám...