Technologie plastů a kompozitů (NMSP)

Navazující magisterský studijní program (Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie)
Garant: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, FEng
 

Hlavním cílem studijního programu je výchova a vzdělávání odborníků a absolventů v souladu s moderními průmyslovými trendy, znalostmi a požadavky průmyslové praxe v daném oboru pro různá odvětví průmyslu v České republice. Studenti a absolventi získají znalosti, vědomosti, dovednosti a informace z aktuálního vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich schopnosti, a tedy bezproblémové zapojení nejenom do praxe, ale i z hlediska případných strukturálních změn na trhu práce. Dalším cílem studia je také připravit absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

Organizační pokynypravidla formální úpravy zpracování diplomové práce naleznete zde:
Směrnice rektora k jednotné úpravě a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačích, rigorózních a habilitačních prací

 

Zpět na strom vyuky

N0722A270001 Technologie plastů a kompozitů

název zkratka semestr rozsah zkouška kredity vyučující
Polymery 1POL1 Zimní 2+2 zk 5 Kroisová, Běhálek
Polymery 2POL2 Letní 2+2 zk 5 Běhálek
Technologie plastů 1TP1 Zimní 2+2 zk 5 Lenfeld, Běhálek
Technologie plastů 2TP2 Letní 2+2 zk 5 Lenfeld, Běhálek
Stroje pro zpracování plastůSZP Zimní 2+2 zk 5 Brdlík, Habr
Aditivní technologieADIT Zimní 2+2 zk 5 Keller, Šafka
Konstrukce a dimenzování plastových dílůKDP Letní 2+2 zk 5 Ševčík, Brdlík
Simulace procesů zpracování plastůSPP Letní 2+2 zk 5 Brdlík
Formy pro zpracování plastůFZPL Zimní 2+2 zk 5 Lenfeld
Experimentální metody hodnocení plastů a kompozitůEMHP Zimní 0 + 4 kl 5 Běhálek
Výpočty plastových a kompozitních dílůVPKD Zimní 2+2 zk 5 Petrů
Vady plastových dílůVPD Letní 2+1 zk 3 Lenfeld
Experimentální metodyEXM Letní 2+2 zk 4 Lufinka
Roboty a manipulátoryROBM Zimní 2+2 zk 5 Horák, Matúšek
Pokročilé technologie CADPTC Zimní 0+2 z 2 Ševčík
Výrobní logistikaVLOG Zimní 2+2 zk 4 Vavruška, Koblasa
BiomimetikaBIO Zimní 2+2 4 Kroisová
MetrologieMET Zimní 2+2 zk 5 Dvořáčková
Informační systémy řízení podnikuISRPP Letní 2+2 4 Koblasa, Vavroušek
Řízení projektůRIP Letní 2+2 zk 4 Lepšík
Odborná praxeOPP Letní 3 týdny z 5
Diplomová práce 1DPP1 Zimní 28 hodin z 2 Lenfeld, Běhálek, Brdlík, Borůvka
Diplomová práce 2DPP2 Letní 60 hodin z 8 Lenfeld, Běhálek, Brdlík, Borůvka
Diplomová práce 3DPP 3 Letní 160 hodin z 15 Lenfeld, Běhálek, Brdlík, Borůvka

Zpracovávám...