Laboratoř zpracování plastů

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum v oblasti technologií zpracování polymerů a kompozitů, monitorizace a parametrizace procesu technologie vstřikování, aplikace technologií ve vztahu ke konstrukci forem, výzkum progresivních způsobů chlazení u technologických procesů, výzkum vlivu teplotně-napěťových dějů na strukturu dílů, jejich užitné a rozměrové vlastnosti a výzkum aplikačních možností technologií pro široké oblasti průmyslu.

Aktivity laboratoře

 • Vstřikování kompozitů a nanokompozitů s (bio-)polymerní matricí, hybridní kompozity
 • Dvoukomponentní vstřikování
 • Mikrobuněčné vstřikování (MuCell)
 • Technologie vstřikování polymerů s kovovými a keramickými prášky PIM (MIM, CIM),
 • Vstřikování silikonů
 • Kompaundace polymerů, recyklace polymerů
 • Bionika - výzkum aplikačních možností přírodních reliéfů
 • Vzorkování, odzkoušení forem
 • Výroba zkušebních těles dle požadavků zákazníka a v souladu s mezinárodními předpisy, výroba malých sérií
 • Extruzní vyfukování
 • Ultrazvukové svařování polymerů

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Výzkum v oblasti zpracování plastů, lehčených struktur pro snižování hmotnosti dílů, zvýšení kvality procesu a jakosti dílů
 • Výzkum a vývoj nových kompozitních systémů s polymerní matricí
 • Výzkum kompozitů s biodegradabilní polymerní matricí
 • Aplikace technologií ve vztahu ke konstrukci dílů
 • Numerická simulace technologických procesů
 • Výroba normalizovaných zkušebních těles dle standardů ISO
 • Výroba malých sérií a vzorkování
 • Školení/semináře pro průmyslovou sféru z oblasti polymerů, technologií jejich zpracování a konstrukce forem.

Kontakt

Petr Lenfeld

Přístrojové vybavení

 • Rychlovýpalová, vysokoteplotní sintrační a vakuová pec Clasic
 • Ultrazvuková svářečka Dukane

Freeformer

Zařízení pro aditivní výrobu funkčních výlisků z granulátů v podobě jednotlivých dílů i malých sériích.

ARBURG 270S 400-100

Hydraulický vstřikovací lis s manipulátorem

Úprava pro technologii PIM

Maximální uzavírací síla: 400 kN

Průměr šneku: 25 mm

L/D: 20

ARBURG ALLROUNDER 470 S 1000-400

Hydraulický vstřikovací lis s injektory a SCF řídící jednotkou pro technologii mikrobuněčného vstřikování MuCell

Maximální uzavírací síla: 1000 kN

Průměr šneku: 40 mm

L/D: 20

ARBURG ALLROUNDER 520 S 1600-290

Hydraulický vstřikovací lis pro vícekomponentní vstřikování a vstřikování silikonů

Maximální uzavírací síla: 1600 kN

Průměr šneku: 35 mm

L/D: 20

ZAMAK EHP-2x130di

Extrudér s granulační vytlačovací hlavou

Studená granulace

Mikrokompaundér Xplore MC15 HT

Otáčky: max. 500 ot/min

Množství taveniny: 15 ml

Kroutící moment: max. 43 Nm

Měření reologických charakteristik

Vstřikovací jednotka iM12

Příslušenství k laboratornímu kompaundéru

Xplore MC 15 HT

Provozní teplota: max. 450 oC

Teplota formy: max. 300 oC

Vstřikovací síla: 18 kN

Linka pro výrobu mikrofólie

Příslušenství k laboratornímu kompaundéru

rychlost prvního válce: 100 až 5000 mm/min

vzduchový nůž

 

Vyfukovací stroj GM 251

Jednoformový stroj pro extruzní vyfukování

Nominální objem produktu: 0,25 l

Pojezd vozíku forem: 150 mm

Zavírací síla: 11,5 kN

Strojní mrtvý čas: 2,4 s

Provozní tlak vzduchu: 6 bar

Pohon extruderu: 4 kW

Výkon extruderu PE-HD: 7 kg/h

Střižný mlýn Retsch SM 300

Střižný mlýn pro mletí vláknitého plniva a heterogenních směsí

Cyklónový odlučovač

Vyměnitelná síta s velikostí ok od 0,25 do 20 mm

Rozsah otáček: (700 až 3000) min-1

Obvodová rychlost rotoru: (4,7 až 20,3) m/s

Rotor: 6-diskový

Zpracovávám...