Slévárenská laboratoř

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum a materiálová analýza formovacích a jádrových směsí, jejich tvarových a velikostních faktorů, technologických vlastností, plynotvornosti a dilatačních vlastností.

Aktivity laboratoře

 • Analýza vlastností formovacích a jádrových směsí
 • Morfologie a chemická podstata slévárenských ostřiv
 • Výzkum souvislosti slévárenských a mechanických vlastností formovacích a jádrových směsí
 • Studium tepelné stability formovacích a jádrových směsí na základě anorganických a organických pojiv
 • Studium mechanických a tepelných vlastností formovacích a jádrových směsí
 • Sledování plynotvornosti formovacích a jádrových směsí při tepelné zátěži postupným ohřevem nebo šokem až do 1200 °C
 • Sledování dilatačních vlastností formovacích a jádrových směsí při tepelné zátěži postupným ohřevem nebo šokem až do 900 °C

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Vstupní a výstupní kontrola slévárenských ostřiv, tvarová charakteristika ostřiv
 • Stanovení součtové křivky ostřiva a hodnot d50, d75/d25
 • Stanovení obsahu plynů ve formovacích a jádrových směsí s organickými a anorganickými pojivy
 • Stanovení pevnosti v tlaku, střihu a ohybu formovacích a jádrových směsí
 • Stanovení prodyšnosti slévárenských směsí
 • Stanovení dilatačních vlastností formovacích a jádrových směsí zhutněných do tvaru zkušebního tělíska Ø 8 x 50 mm
 • Stanovení součinitele teplotní roztažnosti formovacích a jádrových směsí
 • Stanovení možných příčin vad odlitků a jejich eliminace
 • Školení/semináře v oblasti: Přehled technologií výroby odlitků; Formovací a jádrové směsi

Kontakt

Iva Nová

Přístrojové vybavení

 • Přístroj pro měření prodyšnosti LPiLR1

Laboratorní kolový mísič

Mísení formovacích a jádrových směsí

Zařízení pro sítový rozbor

Sada sít (1,4 – 1,0 – 0,71 – 0,5 – 0,355 – 0,25 – 0,18 – 0,125 – 0,09 – 0,063)

Míchadlo pro zkoušku vyplavitelnosti látek

Odstranění částic menších než 0,02 mm

Pěchovací přístroj AZ 30

Příprava vzorků z formovacích a jádrových směsí pro testování mechanických vlastností

Analyzátor vlhkosti RADWAG MAC 50/NH

Stanovení vlhkosti sypkých materiálů

Standardní ohřev infrazářičem

Max. teplota 160 °C

Krok nastavení teploty 5 °C

Váživost 50 g

Dílek 1 mg / 0,001 %

Zařízení na měření mechanických vlastností formovacích směsí LRU

Testování pevnosti v tlaku, střihu, ohybu

Slévárenský dilatometr pro teploty ohřevu do 1000 °C v různých teplotních režimech

Pro teploty ohřevu do 1000 °C v různých teplotních režimech

Zařízení pro měření plynotvornosti formovacích a jádrových směsí

Zpracovávám...