Technologie zpracování plastů a kompozitů


Termodynamické vlastnosti plastů, reologické vlastnosti tavenin plastů a kompozitů, orientace makromolekul a plniva. Přísady do plastů (jedno, dvou a třídimensionální plniva), částicová a vláknitá plniva, nanoplniva s dopady na technologické procesy z hlediska distribuce plniva ve výrobku, vliv na proces plnění. Charakteristika a rozdělení technologií na zpracování plastů a kompozitů. Teplotní, tepelné a tlakové procesy v technologických procesech. Přípravné technologie na zpracování plastů a kompozitů: mletí a recyklace, příprava materiálových směsí a kompozitů, nanomateriálů, sušení, předehřev, tabletování, míchání a hnětení, granulace. Technologie vstřikování (parametrizace a procesu, proces plnění tvarové dutiny nástroje, dotlak, plastikace, proces chlazení, průvodní a následné jevy). Speciální technologie vstřikování plastů (vstřikování s podporou plynu a vody, vícekomponentní vstřikování, vstřikování sendvičů, vstřikování s dolisováním, reakční vstřikování, vstřikování prášků, zastříkávání textilií, vstřikování do vakua, atd.). Vytlačování termoplastů, výroba dutých těles z plastů, slush, rotační natavování, tepelné tvarování desek. Zpracování reaktoplastů a elastomerů: lisování, přetlačování, vstřikování, apod. Technologie výroby lehčených hmot a strukturních pěn. Zpracování kapalných systémů (odlévání, máčení). Zpracování biopolymerů. Doplňkové technologie na zpracování plastů: tvorba povlaků, sametování, lakování, kašírování, pokovování, fyzikální a chemické úpravy povrchů, leštění, desénování, lepení, svařování, obrábění, apod. Vliv zpracovatelských procesů na konečné vlastnosti plastů a kompozitů (rozměrové parametry, anizotropie vlastností, orientace, morfologie, lesk, deformace, smrštění, vnitřní pnutí, atd.). Stavba a konstrukce strojů, robotů a manipulátorů pro rozdílné technologické procesy, parametry strojů, plastikace plastů a kompozitů, teoretické řešení dějů odehrávajících se na šneku, pohony a řízení strojů, digitalizace procesu. Návrh a konstrukce nástrojů pro zpracování plastů (vtokový a temperační systém, výpočty a dimenzování tvarových dutin a vyhazovacích systémů, odvzdušnění). 


Zkratka: TZP*D
Vyučující: Lenfeld, Běhálek
Semestr: Zimní
Kredity:
Rozsah:
Předmět Technologie zpracování plastů a kompozitů je vyučován v:
P0788D270002 Technologie a materiály :
P0788D270002 Technologie a materiály :

Zpracovávám...