Technologie spojování a dělení materiálů


Předmět je zaměřen do oblasti spojování a dělení materiálů, přičemž je uvažován vliv použitých procesů na změny a ovlivnění spojovaných, případně dělených materiálů. Je rozčleněn do tří oblastí na technologii svařování, pájení a tepelného dělení, oblast materiálů, jejich vlastností a změn, k nimž dochází v důsledku aplikace teplotně-napěťového účinku procesu a na oblast výroby, zkoušení a provozování svařovaných a pájených konstrukcí. 
Oblast technologií je věnována charakteristice a rozdělení metod podle způsobu vzniku spoje, fyzikální podstatě a principu jednotlivých metod svařování, pájení i dělení. Dále pak procesním parametrům a jejich vlivu na vznikající spoj, volbě vhodných typů spojů a materiálů doporučených pro zvolenou technologii, včetně výhod nevýhod a ekonomického zhodnocení. Oblast materiálů je orientována na změny, k nimž v materiálu dochází aplikací zvolené technologie a tedy vlivem teplotního či napěťovo-deformačního účinku, případně kombinací obou. Dále pak možnostmi ovlivnění materiálových změn v průběhu vlastního procesu (předehřev, dohřev, interpass teplota) i ovlivnění následujícími operacemi jako je PWHT, případně další metody vedoucí ke snížení zbytkových napětí. Oblast výroby je orientována na destruktivní a nedestruktivní metody zkoušení a jejich aplikaci. Na systém jakosti ve svařování, přípravky a zařízení i metodiku oprav podle způsobu použití a prostředí kde byla svařovaná konstrukce provozována.


Zkratka: TSD*D
Vyučující: Moravec, Bradáč
Semestr: Zimní
Kredity:
Rozsah:
Předmět Technologie spojování a dělení materiálů je vyučován v:
P0788D270002 Technologie a materiály :
P0788D270002 Technologie a materiály :

Zpracovávám...