Laboratoř tvářecích procesů

Odborné zaměření laboratoře

Deformační analýzy tvářených dílů, predikce kritických míst výrobků. Výzkum vlivu stavu napjatosti a deformační rychlosti na vznik plastického lomu u tvářených výrobků. Predikce odpružení tvářených dílů s ohledem na technologické podmínky tváření. Analýza tvářecích procesů pomocí FEM. Hodnocení lepených spojů a korozní odolnosti lepidel používaných v automobilovém průmyslu.

Aktivity laboratoře

 • Komplexní analýza deformace tvářených dílů pomocí optického bezkontaktního zařízení ARAMIS 2M
 • Analýza dynamických jevů v tváření kovů vysokorychlostním systémem ARAMIS HS (synchronní záznam 2 kamer Photron SA3 s frekvencí snímání až 100 kHz)
 • Dynamické testy materiálů, zjišťování křivek zpevnění při vyšších rychlostech zatěžování
 • Stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivka) dle standardu ISO/DIS 12004-2
 • Stanovení exponentu deformačního zpevnění při biaxiálním zatížení (hydrostatická zkouška vypínáním tzv. Bulge test)
 • Stanovení vlivu stříhání na mezní stavy deformace
 • Monitorizace energo-silových parametrů při tváření, tenzometrické měření síly do 500 kN
 • Výzkum vlivu technologických a materiálových parametrů na velikost odpružení při procesu ohýbání
 • Vyhodnocování výsledků numerických simulací tvářecích procesů s ohledem na množství a přesnost vstupních dat a jejich porovnání s reálnou deformací na tvářených dílech
 • Měření a hodnocení vlivu korozního zatížení lepených spojů a lepidel používaných při stavbě karoserie (mlžný test, atmosférická zkouška ad.)

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Výzkum v oblasti zpracování kovů, optimalizace technologických procesů tváření
 • Využití pevnostních materiálů a slitin s nízkou hustotou pro snížení hmotnosti tvářených dílů
 • Numerická simulace technologických procesů tváření
 • Prototypová výroba, výroba malých sérií
 • Školení/semináře pro průmyslovou sféru z oblasti technologie tváření, konstrukce tvářecích strojů a nástrojů.

Kontakt

Pavel Solfronk

Přístrojové vybavení

 • Bezkontaktní optický systém ARAMIS 2M pro analýzu deformace
 • Konstrukční sestava pro stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivky) dle standardu ISO/DIS 12004-2
 • Zařízení pro dynamické testy materiálů Instron Ceast 9350 (ASTM D3763, ASTM D7136, ASTM D7192, ISO 6603, ISO 11343, ISO 8256)
 • Ohraňovací lis AHPS 2104×60
 • Numerické simulace tváření plechů pomocí CAD/CAM/CAE systémem PAM-STAMP 2G.
 • Tabulové nůžky MS2004
 • Hydraulický lis CBA 300/63
 • Hydraulický lis CUP 25
 • Výstředníkový lis LEN-P 40
 • Klikový lis LU 160

Zpracovávám...