Laboratoř stárnutí a biodegradace plastů

Odborné zaměření laboratoře

Studium umělého stárnutí, aerobní a anaerobní biodegradability plastů (organických látek) za řízených podmínek kompostování a v kapalném prostředí.

Aktivity a expertní činnost laboratoře

  • Teplotní a klimatické zkoušky bez / se zářením, např. dle DIN 75220, TL 226, TL 52013 (VW koncern), DBL 5404/ DBL 9202 (Daimler), GS 95024-3-1 (BMW) ad.
  • Studium umělého stárnutí plastů hodnocením změny fyzikálních, mechanických a strukturních vlastností plastů (viz Laboratoř zkoušení plastů)
  • Stanovení úplné aerobní biodegradability bioplastů za řízených podmínek kompostování dle ISO 14855, ASTM D 5338
  • Stanovení úplné aerobní biodegradability bioplastů ve vodném prostředí měřením uvolněného oxidu uhličitého dle ISO 14852, ASTM D6691, OECD 301B aj.
  • Stanovení anaerobní biodegradability plastů (bez kyslíku)

Kontakt

Petr Lenfeld

Přístrojové vybavení

  • Solární klimatická skříň SUN 3600 Vötsch (zdroj záření: metalhalogenidové zářiče; intenzita záření 400 až 1150 W/m2 po celé ploše, stupňovitě nastavitelná; měření intenzity záření mezi ca. 280 - 3000 nm pyranometrem CM 4 tř. II., měření a regulace dle černého standardu; filtrační systém: Outdoor - vnější podmínky nebo Indoor - vnitřní podmínky za okenním sklem)
  • Respirometr ECHO (aerobní a anaerobní biodegradace) - měření koncentrace O2, CO2 a CH4 při průtoku prostředím za řízených podmínek

Solární klimatická skříň SUN 3600 Vötsch

Zkušební plocha: ca. 15300 cm2 (1700x900 mm)

Ozařovací modul s MH zářičem 2x4 kW

Zkouška teplotou bez záření: (-30 - 100) °C

se zářením: (-20 - 100) °C

Zkouška klimatem bez záření:

(10 - 90) °C;  (10 - 90) %RH

se zářením: (15 - 80) °C;  (10 - 80) %RH

 

Respirometr ECHO

Senzory pro měření O2, CO2 a CH4

MFC +/- 1,5 %; FS: (0 - 200) ml/min

nádoby pro měření v kompostu: 2,8 l

Nádoby pro měření ve vodném prostředí:

(125-1000) ml

Zpracovávám...