Laboratoř simulací technologických procesů

Odborné zaměření laboratoře

Podpora technologického výzkumu v oblastech zpracování polymerů, svařování, tepelného zpracování, slévání a tváření kovů. Experimentální ověření výsledků simulačních programů, vývoj nových materiálových modelů, ýzkum a vývoj simulačních postupů pro optimalizaci.

Aktivity laboratoře

 • Zpracování plastů – simulace technologie vstřikování, tvarování a vyfukování. Simulace diagnostikuje možné vady dílu jako studené spoje, vzduchové bubliny a propadliny.
 • Tváření kovů – simulace technologie tažení, hlubokého tažení. Kontrola lisovatelnosti a základní stanovení počtu operací, rozvíjení výlisků do roviny (stanovení přístřihu), rychlé modelování a úprava pomocných ploch v okolí výlisku, simulace tažení pro stanovení technologických sil a detailní ověření metody lisování.
 • Slévání kovů – simulace plnění a tuhnutí odlitků, analýza dynamiky tečení, tepelného toku, napětí materiálu, změny struktury kovů při jejich tuhnutí a určení vad.
 • Svařování kovů – simulace procesů tepelného zpracování kovů, při nichž dochází v uvažovaném materiálu k fázovým transformacím nebo ke změnám chemického složení materiálů. Mezi tyto procesy patří kalení, vytvrzování, tepelně-mechanické zpracování, tepelně-chemické zpracování (nitridace, nauhličování, karbonitridace, oxidace apod.), dále indukční zpracování povrchů, povrchové zpracování laserem, svařování s přídavným materiálem (např. TIG, MIG) nebo bez přídavného materiálu (pomocí laseru,elektronovým svazkem), povlakování atd.

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Výzkum v oblasti zpracování plastů, řešení vtokových soustav a temperace vstřikovacích forem
 • Konstrukce plastových dílů
 • Optimalizace konstrukce výlisků z kovů
 • Expertní analýzy procesu slévání kovů
 • Vliv podmínek svařování na vlastnosti svařených kovů
 • Výzkum materiálových změn během tepelného zpracování

Kontakt

Pavel Brdlík (zpracování plastů), Pavel Solfronk (tváření kovů), Jaromír Moravec (svařování)

Softwarové vybavení

 • CATIA - Konstrukční program
 • CalcMaster® - Kalkulace finančních nákladů výrobního procesu technologie vstřikování v závislosti na všech aspektech výroby (konstrukce dílu, formy, produkce).

Cadmould 3D – F simulation

CAE analýza procesu vstřikování termoplastů a elastomerů

Analýza toku, chlazení a výsledných deformací dílů

Multi-komponentní vstřikování, technologie MuCell

FEM analýza mechanického zatížení dílů

SIGMASOFT® Virtual Molding

CAE analýza vstřikování termoplastů, elastomerů a reaktoplastů

Analýza toku, chlazení a výsledných deformací dílů, následného tepelného zatížení dílu, procesu odvětrání formy, namáhání a deformace formy a inzertu, analýza procesu odformování 

Multi-komponentní vstřikování,

technologie MIM/CIM

T-SIM

CAE analýza procesu tvarování (mechanické, podtlakové, přetlakové)

B-SIM

CAE analýza procesu vyfukování (extruzní, vstřikovací)

PAM-STAMP 2G

Numerická analýza napěťového a deformačního chování plošně tvářených materiálů

Predikce odpružení materiálu

Návrh postupu technologických operací

Optimalizace tvaru polotovaru

Pracuje na principu MKP

MAGMA 5

Simulační program pro technologii odlévání kovů

Analýza plnění dutiny formy, tuhnutí a chladnutí odlitků

Predikce vad odlitků

Optimalizace procesu odlévání

Sw. pracuje na principu MKD

SYSWELD

Simulační program pro technologii svařování a tepelné zpracování kovů

Výpočet teplotních polí při tavném svařování, rozložení fází v průběhu celého svařovacího cyklu i v průběhu chladnutí a výpočet tvrdosti struktury

a velikosti austenitického zrna.

Stanovení zbytkových napětí a deformací vzorku

po svařování.

 

Zpracovávám...