Aktuality

Státnice bakalářského studijního programu

02.09.2020
  • Informace a pokyny pro studenty:

Harmonogram státních závěrečných zkoušek naleznete zde:

Ke státním závěrečným zkouškám se studenti dostaví o hodinu dříve, než je uvedený začátek jejich obhajoby.

Prezentace bakalářské práce v programu PowerPoint odevzdejte tajemnici komise nejpozději do 1. 9. 2020, 14:00. Na pozdější termín nebude brán zřetel.

K prezentaci bakalářské práce použijte šablonu Fakulty strojní, vzor naleznete zde:

Tématické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

  • Zkušební komise:

(tajemník: Ing. Iva Nováková, Ph.D.)

Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc. (TUL, KST) - předseda - zkoušející okruhu "konstruování a části strojů a mechanizmů"
Běhálek Luboš, Ing. Ph.D. (TUL, KSP) - zkoušející okruhu "strojírenská technologie"
Cirkl David, doc. Ing. Ph.D. (TUL, KMP) - zkoušející okruhu "mechanika"
Hrstka David, Ing. Ph.D. (SVV Praha, s.r.o.) - zkoušející okruhu "strojírenská technologie"
Machek Václav, doc. Ing. CSc. (Beroun) - zkoušející okruhu "nauka o materiálu"
Moravec Jaromír, doc. Ing. Ph.D. (TUL, KSP) - zkoušející okruhu "strojírenská technologie"
 

Zpracovávám...