Progresivní slévárenské technologie


Předmět dává ucelený charakter moderních a ekologicky vyhovujících technologií pro výrobu konstrukčních dílů odléváním. Navazuje na současné výrobní trendy progresivních metalurgických procesů, tavení v ekologicky moderních pecích, včetně vakuové. Zahrnuje výrobu pískových forem netradičními způsoby (3D tisk, bezrámové formování, výroba forem na spalitelný a vypařitelný model), dále výroba nepískových progresivních forem (sádrové formy, cementové formy). Kovové formy zabezpečující kvalitu odlitků a produktivitu práce při výrobě odlitků kovové formy pro gravitační, nízkotlaké a vysokotlaké lití, včetně forem pro výrobu strukturálních odlitků. V souvislosti se těmito progresívními technologiemi výroby odlitků předmět bude zaměřen i na podrobnou fyzikální a chemickou charakteristiku dějů, které probíhají při výrobě odlitků v těchto jednotlivých formách. Dále jednotlivé způsoby výroby odlitků budou hodnoceny z hlediska tepelných a technologických podmínek. Bude provedeno hodnocení a rozbor příčin vzniku vad odlitků. Nedílnou součástí tohoto předmětu bude podrobná výroba odlévaných dílů pro letecký, automobilový spotřební průmysl, včetně možností jejich výroby upřesněné predikcí na základě simulačních numerických výpočtů. 


Zkratka: PST*D
Vyučující: Nová
Semestr: Zimní
Kredity:
Rozsah:
Předmět Progresivní slévárenské technologie je vyučován v:
P0788D270002 Technologie a materiály :
P0788D270002 Technologie a materiály :

Zpracovávám...