Laboratoř svařování

Odborné zaměření laboratoře

Analýza obloukových a odporových svařovacích procesů, studium vlivu svařovacích parametrů na výsledné vlastnosti svarového spoje, realizace zkušebních svarů pro stanovení vstupních parametrů simulačních výpočtů v programu SYSWELD.

Aktivity laboratoře

 • Monitorování svařovacích procesů
 • Analýza procesních veličin obloukových metod svařování
 • Analýza procesních veličin odporových svařovacích procesů se zaměřením na bodové svařování

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Vliv svařovacích parametrů na charakter přenosu kovu a geometrii svarového spoje
 • Zkoušky životnosti elektrod u odporového bodového svařování
 • Stanovení oblasti vhodných svařovacích parametrů pro odporové bodové svařování
 • Analýza příčin vad svarových spojů
 • Optimalizace procesů svařování
 • Měření teplotních cyklů u obloukových svařovacích procesů
 • Určování vstupních dat pro simulační výpočty
 • Školení/semináře v oblasti: Materiály a jejich svařitelnost; Svařovací zařízení a přípravky; Systémy jakosti ve svařování; Technologické postupy svařování, apod.

Kontakt

Jaromír Moravec

Přístrojové vybavení

 • Svařovací stroj Navigator 3000, Migatronic
 • Svařovací stroj BDH 550 PulSync, Migatronic
 • Plazmový řezací stroj Migatronic Zeta
 • Lineární svařovací dráha pro mechanizované svařování metodami ISO 4063-13
 • Svařovací pracoviště pro mechanizované svařování metodami ISO 4063-14 s možností předehřevu základního materiálu
 • Stolové polohovadlo
 • Laboratorní pec Elsklo
 • Monitorovací zařízení WeldMonitor
 • Svařovací přípravky
 • Svařovací stroj WBLP 40
 • Svařovací stroj TECNA 6124
 • Měřicí přístroj MG3Digital, Myiachi
 • Měřicí přístroj MM 365-B, Myiachi
 • Digitální osciloskop M524

Zpracovávám...